Aktiviti Lain

CERAMAH MODUL pengukuhan governans, integriti dan anti rasuAh (MPGIA)

29 Sep 2023

MODUL pengukuhan governans, integriti dan anti rasuAh (MPGIA)

“Rasulullah Inspirasi Akhlak Terpuji”

yang disampaikan oleh: Ustazah rozita binti abdul hamid

 

TARIKH : 25 September 2023

MASA : 3:00 - 4:30 petang

lokasi : DEwan ZAmrud , ptg melaka

Theme Color
Reset Color
Font Resizer