Perundangan

1. Bolehkah Warta  Kerajaan Negeri Melaka dibeli di Pejabat Tanah dan Galian Melaka?

Boleh dibeli di Kaunter Pendaftaran, Aras 2, Pejabat Tanah dan Galian Melaka dengan bayaran sebanyak RM50.00.

Theme Color
Reset Color
Font Resizer