Seksyen Pendaftaran Hakmilik Geran Tanah

Objektif

Memastikan urusan pendaftaran hakmilik, urusniaga dan bukan urusniaga dilakukan secara cekap, cepat dan berkualiti.

Fungsi :

  • Mentadbirkan pendaftaran hakmilik dan urusan-urusan terhadap hakmilik Pendaftar.
  • Mendaftar urusan urusniaga tanah seperti (melepaskan gadaian, pindahmilik, gadaian, tenansi, ismen dan lain-lain) dan bukan urusniaga tanah (kaveat, perintah larangan, tukar nama, perletakhakkan mahkamah dan lain-lain).
  • Memproses permohonan hakmilik hilang/hancur.
  • Menyediakan perkhidmatan pembetulan hakmilik.
  • Pendaftaran permohonan hakmilik baru.
  • Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT).
Theme Color
Reset Color
Font Resizer