Direktori Pegawai

Datuk Noraini Binti Tawel

Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Jusa C
  • nor.aini@melaka.gov.my
  • 5001

Datuk Anis binti Ali Hasan

Timbalan Pengarah Tanah Galian (Pembangunan)
M54
  • anis@melaka.gov.my
  • 5002

Mohamad Samsi Bin Kamarudin

Timbalan Pendaftar Hakmilik
M52
  • msamsi@melaka.gov.my
  • 5003
Theme Color
Reset Color
Font Resizer