Prestasi Piagam Pelanggan Pejabat Tanah dan Galian Melaka Jan - Mac 2023

 

NO. PERKARA TEMPOH JANUARI FEBRUARI
MAC
BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN
BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH TERIMA JUMLAH SELESAI PERATUS JUMLAH TERIMA JUMLAH SELESAI PERATUS JUMLAH TERIMA JUMLAH SELESAI PERATUS
1. Permohonan  risalat tanah yang lengkap untuk diperakukan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTG) sebelum diangkat bagi pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). 30 hari bekerja 191 191 100% 160 160 100% 218 218 100%
2. Pemakluman surat keputusan bagi risalat tanah kepada Pentadbir Tanah Daerah (PTD) yang berkenaan daripada tarikh terima keputusan MMKN. 14 hari bekerja 191 191 100% 160 160 100% 218 218 100%
3. Permohonan pembangunan tanah diproses daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga diangkat ke perakuan PTG. 30 hari bekerja 22 22 100% 32 32 100% 12 12 100%
4. Permohonan kebenaran pindah milik diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga kelulusan PTG.  21 hari bekerja 210 210 100% 108 108 100% 101 101 100%
5. Permohonan kebenaran pindah milik diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga kelulusan YAB Ketua Menteri. 30 hari bekerja 77 77 100% 50 50 100% 88 88 100%
6. Keputusan permohonan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah mengikut tempoh ditetapkan setelah menerima keputusan daripada urusetia Mesyuarat JKBB. 14 hari bekerja 22 22 100% 32 32 100% 12 12 100%
7. Permohonan urusan urusniaga dan bukan urusniaga selesai sehingga dokumen sedia dikutip (dokumen permohonan lengkap). 14 hari bekerja 1359 1345 98.97% 2128 2109 99.11% 2,487 2464 99.1%
8. Permohonan pengambilan tanah dibawah Seksyen 3(1)(b) dan 3(1)(c) Akta Pengambilan Tanah 1960 diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri sehingga diangkat ke perakuan PTG. 21 hari bekerja 0 0 0% 3 3 100% 3 3 100%
9. Pemakluman surat keputusan bagi risalat pengambilan tanah kepada PTD selepas tarikh terima keputusan MMKN. 14 hari bekerja 0 0 0% 2 2 100% 2 2 100%
10. Permohonan permit bahan batuan diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga diangkat ke perakuan PTG. 30 hari bekerja 9 9 100% 1 1 100% 4 4 100%
11. Pemakluman surat keputusan bagi risalat permohonan permit bahan batuan kepada PTD selepas Mesyuarat JKBB. 14 hari bekerja 0 0 0% 1 1 100% 3 3 100%
12. Permohonan kebenaran menggunakan / membatalkan kawasan lapang diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga diangkat ke perakuan PTG. 30 hari bekerja 0 0 0% 5 5 100% 0 0 0%
13. Pemakluman surat keputusan bagi risalat permohonan kebenaran menggunakan  / membatalkan kawasan lapang kepada PTD selepas Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kawasan Lapang Negeri Melaka. 14 hari bekerja 0 0 0% 5 5 100% 0 0 0%
14. Permohonan pecah bahagi bangunan (Hakmilik Strata) akan diproses mulai tarikh perserahan permohonan lengkap diterima sehingga kelulusan PTG :-                    
500 petak dan ke bawah 30 hari bekerja 1 1 100% 0 0 0% 21 21 100%
500 hingga 1,000 petak  40 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
1,000 petak dan ke atas 50 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
15. Permohonan pecah bahagi bangunan (Hakmilik Strata) diproses mulai tarikh penerimaan pelan PA(B) sehingga didaftarkan dalam tempoh yang ditetapkan :-                    
500 petak dan ke bawah 40 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%
500 hingga 1,000 petak 60 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
1,000 petak ke atas 100 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
16. Permohonan bayaran ansuran cukai tanah diproses mulai permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga kelulusan PTG. 7 hari bekerja 0 0 0% 5 5 100% 1 1 100%
17. Penyelesaian / pemakluman terhadap pertanyaan dan aduan awam. 7 hari bekerja 17 17 100% 31 31 100% 21 21 100%
Theme Color
Reset Color
Font Resizer