Prestasi Piagam Pelanggan Pejabat Tanah dan Galian Melaka Julai - Sept 2023

 

NO. PERKARA TEMPOH JULAI OGOS
SEPTEMBER
BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN
BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH TERIMA JUMLAH SELESAI PERATUS JUMLAH TERIMA JUMLAH SELESAI PERATUS JUMLAH TERIMA JUMLAH SELESAI PERATUS
1. Permohonan  risalat tanah yang lengkap untuk diperakukan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTG) sebelum diangkat bagi pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). 30 hari bekerja 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100%
2. Pemakluman surat keputusan bagi risalat tanah kepada Pentadbir Tanah Daerah (PTD) yang berkenaan daripada tarikh terima keputusan MMKN. 14 hari bekerja 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100%
3. Permohonan pembangunan tanah diproses daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga diangkat ke perakuan PTG. 30 hari bekerja 25 25 100% 35 35 100% 25 25 100%
4. Permohonan kebenaran pindah milik diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga kelulusan PTG.  21 hari bekerja 14 14 100% 20 20 100% 25 25 100%
5. Permohonan kebenaran pindah milik diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga kelulusan YAB Ketua Menteri. 30 hari bekerja 61 61 100% 70 70 100% 55 55 100%
6. Keputusan permohonan dikemukakan kepada Pentadbir Tanah mengikut tempoh ditetapkan setelah menerima keputusan daripada urusetia Mesyuarat JKBB. 14 hari bekerja 25 25 100% 30 30 100% 45 45 100%
7. Permohonan urusan urusniaga dan bukan urusniaga selesai sehingga dokumen sedia dikutip (dokumen permohonan lengkap). 14 hari bekerja 1962 1944 99.08% 1856 1748 98% 1478 1254 95%
8. Permohonan pengambilan tanah dibawah Seksyen 3(1)(b) dan 3(1)(c) Akta Pengambilan Tanah 1960 diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri sehingga diangkat ke perakuan PTG. 21 hari bekerja                  
9. Pemakluman surat keputusan bagi risalat pengambilan tanah kepada PTD selepas tarikh terima keputusan MMKN. 14 hari bekerja                  
10. Permohonan permit bahan batuan diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga diangkat ke perakuan PTG. 30 hari bekerja                  
11. Pemakluman surat keputusan bagi risalat permohonan permit bahan batuan kepada PTD selepas Mesyuarat JKBB. 14 hari bekerja                  
12. Permohonan kebenaran menggunakan / membatalkan kawasan lapang diproses mulai tarikh permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga diangkat ke perakuan PTG. 30 hari bekerja                  
13. Pemakluman surat keputusan bagi risalat permohonan kebenaran menggunakan  / membatalkan kawasan lapang kepada PTD selepas Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kawasan Lapang Negeri Melaka. 14 hari bekerja                  
14. Permohonan pecah bahagi bangunan (Hakmilik Strata) akan diproses mulai tarikh perserahan permohonan lengkap diterima sehingga kelulusan PTG :-                    
500 petak dan ke bawah 30 hari bekerja 2 2 100% 3 3 100% 2 2 100%
500 hingga 1,000 petak  40 hari bekerja 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
1,000 petak dan ke atas 50 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
15. Permohonan pecah bahagi bangunan (Hakmilik Strata) diproses mulai tarikh penerimaan pelan PA(B) sehingga didaftarkan dalam tempoh yang ditetapkan :-                    
500 petak dan ke bawah 40 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%
500 hingga 1,000 petak 60 hari bekerja 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0%
1,000 petak ke atas 100 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
16. Permohonan bayaran ansuran cukai tanah diproses mulai permohonan lengkap diterima daripada PTD sehingga kelulusan PTG. 7 hari bekerja 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
17. Penyelesaian / pemakluman terhadap pertanyaan dan aduan awam. 7 hari bekerja 13 12 92.31%            
Theme Color
Reset Color
Font Resizer