Sistem Pengurusan Antirasuah MS ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System (ABMS)

 

Buku Polisi Sistem Pengurusan Anti Rasuah (SPAR)
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka

Pelan Anti Rasuah
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
2022 - 2026

Muat turun

Muat turun


Senarai Aktiviti :

Bil. Aktiviti Tarikh
1. Kursus AntiRasuah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka siri 2 Tahun 2022 17 - 18 Ogos 2022
2. Pelaksanaan Audit Dalaman MS ISO Anti Bribery Management System (ABMS) 26 - 27 Julai 2022

 

Theme Color
Reset Color
Font Resizer