Bayaran Cukai Tanah / Petak Secara Online (MELAKAPAY)

Kerajaan Negeri Melaka telah menetapkan agar agensi/jabatan di negeri ini menggunakan gerbang pembayaran yang sama iaitu MelakaPay untuk semua transaksi atas talian.

Melalui Perkhidmatan MelakaPay, Pejabat Tanah dan Galian Melaka menawarkan perkhidmatan :

  • Pembayaran Cukai Tanah dan Cukai Petak Atas Talian / Quit Rent Online Payment
  • Carian Persendirian Atas Talian / Online Private Search


Sila layari https://melakapay.melaka.gov.my/ untuk membuat pembayaran cukai secara online.

Theme Color
Reset Color
Font Resizer