Pencapaian Piagam Pelanggan

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA BAGI TAHUN 2022

SEKSYEN PIAGAM PELANGGAN BERJAYA MEMATUHI PIAGAM PELANGGAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
PELUPUSAN TANAH/MMKN/DEWAN Membawa Risalat yang lengkap untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 30 hari bekerja. 58 65 15 220 103 110 131 221 110 90 88  
PEMBANGUNAN 
TANAH
a) Permohonan Pembangunan Tanah diproses dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima dari Pentadbir Tanah Daerah (PTD) sehingga diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pecah Sempadan dan Belah Bahagi Tanah (JKBB). 37 25 50 12 22 20 7 16 25 28 13  
b) Pemohonan Kebenaran Pindahmilik :                        
i) Kelulusan Pengarah Tanah dan Galian Melaka (PTG)               Diproses dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima dari Pentadbir Tanah Daerah (PTD) sehingga kelulusan PTG. 234 154 207 169 91 126 226 280 293 166 157  
ii)

Kelulusan YAB Ketua Menteri Melaka
Diproses dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima dari Pentadbir Tanah Daerah (PTD) sehingga dihantar ke pejabat YAB Ketua Menteri.

129 54 109 108 30 68 86 315 167 174 425  
c) Memorandum kepada YAB Ketua Menteri bagi permohonan Serah Beri Milik Semula (SBMS) yang lengkap diterima daripada PTD hingga maklum keputusan kepada PTD dalam tempoh 60 hari bekerja. 4 0 13 11 4 3 9 5 5 9 2  
PENDAFTARAN HAKMILIK Pendaftaran Urusniaga dan Bukan Urusniaga akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja. 1503 1326 2064 2395 1657 1996 2730 2801 2806 2650 3024  
PENGUATKUASA DAN TEKNIKAL Mengurus untuk mendapatkan pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri mengenai pengambilan tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) dan 3(1)(c) Akta Pengambilan Tanah 1960 sehingga tindakan pewartaan dalam tempoh 150 hari bekerja. 0 0 0 0 0 0            
STRATA Pengurusan Strata melibatkan permohonan Pecah Bahagian Bangunan (Hakmilik Strata) akan diproses daripada tarikh perserahan permohonan lengkap hingga didaftarkan dalam tempoh 70 hari bekerja (urusan di PTGM sahaja). 1 1 1 4 5 7 1 0 4 3 1  
HASIL Keputusan mengenai rayuan bayaran ansuran cukai tanah akan dimaklumkan kepada PTD dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. 10 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1  
AUDIT PENGURUSAN Maklum balas terhadap pertanyaan dan aduan awam akan diberi dalam tempoh 7 hari bekerja. 36 28 37 27 22 17 23 15 8 7 6  
Theme Color
Reset Color
Font Resizer