Panduan Urusan Di Pejabat Tanah

# Nama Dokumen Tarikh Muat Turun
1 Borang 18A - Permohonan untuk Membatalkan Pajakan (Sek. 313) 19 Sep 2022 Muat Turun
2 Borang 19G - Notis untuk Menarik Balik Kaveat Sendirian (Sek. 325) 19 Sep 2022 Muat Turun
3 Borang 19H - Permohonan Pembatalan Kaveat Persendirian (Sek. 326) 19 Sep 2022 Muat Turun
4 Senarai Semak dan Borang - Urusan Gadaian Untuk Menjamin Wang Pokok atau Wang Berkala (Sek. 242 KTN)(16A 16B) 19 Sep 2022 Muat Turun
5 Senarai Semak dan Borang - Urusan Melepas Gadaian (Sek. 278 KTN) (16N) atau Penangguhan Gadaian (Sek. 247 KTN) 19 Sep 2022 Muat Turun
6 Senarai Semak dan Borang - Urusan Pajakan (Sek. 221 KTN) (15A) atau Pajakan Kecil Tanah (Sek. 222 KTN) (15B) 19 Sep 2022 Muat Turun
7 Senarai Semak dan Borang - Urusan Pemasukan Kaveat Persendirian (Sek. 323 KTN) (19B) atau Kaveat Lien (Sek. 330 KTN) (19D) atau Kaveat Pemegang Amanah (Sek. 333 KTN) (19E) 19 Sep 2022 Muat Turun
8 Senarai Semak dan Borang - Urusan Penyerahan Balik Pajakan (Sek. 239 KTN) (15C) 19 Sep 2022 Muat Turun
9 Senarai Semak dan Borang - Urusan Pindahmilik Tanah atau Bahagian atau Pajakan (Sek. 215, 217, 218 KTN) (14A) 19 Sep 2022 Muat Turun
10 Senarai Semak Urusan Pemberitahuan Pertukaran Alamat (Sek. 379 KTN) (26A) 19 Sep 2022 Muat Turun
11 Senarai Semak Urusan Pendaftaran Surat Kuasa Wakil (Sek. 157A 157B KTN) 19 Sep 2022 Muat Turun
12 Senarai Semak Urusan Pendaftaran Wakil-Wakil Diri (Sek. 346 KTN) 19 Sep 2022 Muat Turun
13 Senarai Semak Urusan Perakuan Jual oleh Mahkamah atau Pentadbir Tanah - Borang 16F dan 16I 19 Sep 2022 Muat Turun
14 Senarai Semak Urusan Perintah Mahkamah (Sek. 417 KTN) atau Perletakhakan Oleh Mahkamah (Sek. 420 KTN) 19 Sep 2022 Muat Turun
15 Senarai Semak Urusan Pertukaran Nama (SEK. 378 KTN) - Individu atau Syarikat 19 Sep 2022 Muat Turun
16 Senarai Semak Urusan Pusaka Kecil (Perintah Borang E atau Borang F atau Borang T) 19 Sep 2022 Muat Turun
# Nama Dokumen Tarikh Muat Turun
1 Borang Daftar Strata (Strata Roll) 23 Aug 2022 Muat Turun
2 Borang Permohonan Klasifikasi Bangunan Khas 23 Aug 2022 Muat Turun
3 Borang Permohonan Klasifikasi Bangunan Kos Rendah 23 Aug 2022 Muat Turun
4 Borang Permohonan Permit Ruang Udara 23 Aug 2022 Muat Turun
5 Borang Permohonan Sijil Badan Pengurusan (MC) 23 Aug 2022 Muat Turun
6 Borang Permohonan Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) - Pindaan 23 Aug 2022 Muat Turun
7 Borang Permohonan Sijil Formula Unit Syer (SiFUS) 23 Aug 2022 Muat Turun
8 Senarai Semak Bangunan Khas 23 Aug 2022 Muat Turun
9 Senarai Semak Butiran Daftar Strata (Strata Roll) 23 Aug 2022 Muat Turun
10 Senarai Semak Laporan Tanah 23 Aug 2022 Muat Turun
11 Senarai Semak Permohonan Klasifikasi Bangunan Kos Rendah 23 Aug 2022 Muat Turun
12 Senarai Semak Permohonan Pecah Bahagi 23 Aug 2022 Muat Turun
13 Senarai Semak Permohonan Penamatan Pecah Bahagi Bangunan 23 Aug 2022 Muat Turun
14 Senarai Semak Permohonan Permit Ruang Udara 23 Aug 2022 Muat Turun
15 Senarai Semak Permohonan Sijil Badan Pengurusan (MC) 23 Aug 2022 Muat Turun
16 Senarai Semak Permohonan Sijil Formula Unit Syer (SIFUS) 23 Aug 2022 Muat Turun
17 Senarai Semak Permohonan Sijil Formula Unit Syer (SIFUS) - Pindaan 23 Aug 2022 Muat Turun
18 Borang Permohonan bagi Pecah Bahagi 02 Sep 2022 Muat Turun
# Nama Dokumen Tarikh Muat Turun
1 12D KTN - Menguruskan Permohonan Serah Dan Berimilik Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204D KTN

a) Rencana Bagi Pertimbangan Kelulusan Mesyuarat JKBB dan Harga Jualan oleh JPPH b) Penetapan Syarat-syarat Pemberimilikan Semula dan Penilaian Tanah oleh JPPH

23 Aug 2022 Muat Turun
2 12D KTN - Penetapan Pelan Kuota bagi Projek Perumahan Negeri Melaka 23 Aug 2022 Muat Turun
3 7D KTN - Menguruskan Permohonan Serentak Pecah Sempadan Dan Tukar Syarat Tanah Di Bawah Seksyen 124A KTN 23 Aug 2022 Muat Turun
4 7C KTN - Menguruskan Permohonan Tukar Syarat Di Bawah Seksyen 124 KTN 23 Aug 2022 Muat Turun
5 9C KTN - Menguruskan Permohonan Penyatuan Tanah Di Bawah Seksyen 148 KTN 23 Aug 2022 Muat Turun
6 9C KTN - Permohonan Kebenaran Merancang Oleh Pihak Berkuasa Tempatan Di Bawah Seksyen 21(1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) 23 Aug 2022 Muat Turun
7 Menguruskan Permohonan Rayuan Kelulusan Jawatankuasa Belah Bahagi Dan Pecah Sempadan Negeri Melaka.

DRN - Rayuan Pelepasan Kuota Orang Melayu/ Menukar Ganti Lot (SWAP)

23 Aug 2022 Muat Turun
8 Menguruskan Permohonan Rayuan Kelulusan Jawatankuasa Belah Bahagi Dan Pecah Sempadan Negeri Melaka.

DRN - Pindaan Daripada Rumah Kos Rendah (RKR) Kepada Rumah Mampu Milik (RMM)

23 Aug 2022 Muat Turun
9 Menguruskan Permohonan Rayuan Kelulusan Jawatankuasa Belah Bahagi Dan Pecah Sempadan Negeri Melaka

DRN - Pelarasan Unit/Pindaan Harga Jualan/Tukar Nama

23 Aug 2022 Muat Turun
10 Menguruskan Permohonan Rayuan Kelulusan Jawatankuasa Belah Bahagi Dan Pecah Sempadan Negeri Melaka.

DRN - Rayuan Kelulusan Pelan Kuota

23 Aug 2022 Muat Turun
11 Sekatan Kepentingan - Menguruskan Permohonan Melonggar Sekatan (Consent) Pindahmilik, Pajakan , Sewa Atau Gadaian/Cagaran Tanah. 23 Aug 2022 Muat Turun Muat Turun
# Nama Dokumen Tarikh Muat Turun
1 BORANG 6A - Permohonan Lesen Penjelajahan 14 Jul 2022 Muat Turun
2 BORANG 8A - Permohonan Pajakan Melombong 14 Jul 2022 Muat Turun
3 BORANG 9A - Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya 14 Jul 2022 Muat Turun
# Nama Dokumen Tarikh Muat Turun
1 Dasar Pemilikan Hartanah Oleh Warganegara Asing / Syarikat Asing Untuk Memiliki Hartanah Di Negeri Melaka 29 Mar 2023 Muat Turun
2 Dasar Pemilikan Hartanah Oleh Warganegara Asing / Syarikat Asing Untuk Memiliki Hartanah Di Negeri Melaka (Kategori Perindustrian)

Mengikut Peruntukkan Seksyen 433b, Kanun Tanah Negara 1965

29 Mar 2023 Muat Turun
3 Borang Permohonan Untuk Memiliki Tanah Di Negeri Melaka Oleh Warganegara Asing (Individu) 29 Mar 2023 Muat Turun
4 Borang Permohonan Untuk Memiliki Tanah Di Negeri Melaka Oleh Syarikat Asing 29 Mar 2023 Muat Turun
5 Borang Permohonan Untuk Memiliki Tanah Di Negeri Melaka Oleh Warganegara Asing (Perintah Pesaka / Perintah Mahkamah) 29 Mar 2023 Muat Turun
6 Borang Permohonan Untuk Memiliki Tanah Di Negeri Melaka Oleh Warganegara Asing / Syarikat Asing (Kategori Perindustrian) 29 Mar 2023 Muat Turun
Theme Color
Reset Color
Font Resizer