Jadual 6 Akta 518 (201 -213)

BIL. PERKARA NO. WARTA TARIKH WARTA
201. Himpunan Permata Sdn. Bhd. M.P.U. 2 29.1.2015
202. Koperasi Tenaga Bakti Sebatu Melaka Berhad M.P.U. 9 4.6.2015
203. Koperasi Tenaga Nasional Berhad M.P.U. 9 23.6.2016
204. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam M.P.U. 8 26.5.2016
205. Perbadanan Nasional Berhad.  No. Daftar Syarikat : 9157-K M.P.U. 1 15.1.2017
206. Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad. No. Syarikat : 49572-H M.P.U. 10 25.5.2017
207. SPNB Dana Sdn. Bhd. M.P.U. 11 25.5.2017
208. Ambank Islamic Berhad M.P.U. 12 3.8.2017
209. Koperasi Co-opBank Persatuan Malaysia Berhad M.P.U. 18 9.11.2017
210. Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV). (No. Syarikat : 57811-A) M.P.U. 14 10.5.2018
211. MBSB Bank Berhad. (No. Syarikat : 716122-P) M.P.U. 25 27.9.2018
212.  Amanahraya Trustees Berhad (766894-T) M.P.U. 30 6.12.2018
213 Koperasi Co-opBank Pertama Persatuan Malaysia Berhad. (PEMBETULAN NAMA) M.P.U. 18 /  NO. 525 9.11.2017 /  25.8.2022

 

Theme Color
Reset Color
Font Resizer