Jumaat , 02 Disember 2022 |

Membekal Dan Menghantar Toner Untuk Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka Mulai 01 Januari 2023 Sehingga 31 Disember 2023

15 Nov 2022

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

No./ Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER UNTUK PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN MELAKA MULAI 01 JANUARI 2023 SEHINGGA 31 DISEMBER 2023

020601- Alat tulis (tidak termasuk borang dan Semua jenis kertas)

12.00 TENGAH HARI,

24 NOVEMBER 2022 (KHAMIS)

 

2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi mulai 16 November 2022 melalui Sistem Tender Online Melaka (STOM).

3. Tawaran sebutharga hendaklah dibuat berdasarkan kepada pematuhan spesifikasi bekalan di Lampiran F yang disertakan.

4. Tawaran Sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran seperti butiran di bawah : 

Alamat :
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Seksyen Khidmat Pengurusan
Aras 2, Wisma Negeri
Jalan Ayer Keroh 75450 Melaka.

5. Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut mengenai Sebut Harga tersebut, hendaklah menghubungi pegawai seperti berikut:

5.1       Puan Nur Adilla Bte Daut               -           06-333 3333 ext : 5011

Theme Color
Reset Color
Font Resizer