Berita Lain

Pekeliling PTGM

12 Sep 2023

Pekeliling

  1. Arahan Penambahbaikan Proses Kerja Permohonan Serentak Pecah Sempadan dan Tukar Syarat Nyata Tanah dibawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara (Akta 828)
  2. Pemakluman Warta Kerajaan bagi Pewakilan Kuasa di bawah Seksyen 8 Akta Pewakilan Kuasa 1956 (Akta 358) dan Seksyen 13, Akta Pewakilan Kuasa 1956 (Akta 358) Kelulusan Consent

Untuk muat turun dokumen, sila klik disini

Theme Color
Reset Color
Font Resizer