Arahan Pengarah Tanah dan Galian Bil 2/2023

18 May 2023

Arahan Pengarah Tanah dan Galian Bil 2/2023
- Perletakan Syarat Nyata mengikut kegunaan petak bagi Permohonan Hakmilik Strata

Untuk muat turun, klik disini.

Theme Color
Reset Color
Font Resizer