Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka bil 1/2022

02 Sep 2022

Assalamualaikum WBT dan Selamat sejahtera.

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka (PTGM) sedang melaksanakan kaji selidik Kajian Kepuasan Pelanggan bagi tempoh Januari sehingga Jun tahun 2022. Tempoh masa kajian bermula dari 1 Ogos 2022 sehingga 30 September 2022.

Kaji selidik ini digunakan bagi membantu pihak pengurusan merancang dan menambahbaik mutu perkhidmatan pentadbiran ini dari semasa ke semasa.

Kajian Kepuasan Pelanggan ini dijalankan secara atas talian melalui capaian berikut: https://forms.gle/zJHWAQztaEoH41Wo8


Segala perhatian dan kerjasama yang diberikan  amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

Theme Color
Reset Color
Font Resizer