Circular

Bil Pekeliling Tindakan
Pekeliling Pembangunan Negeri Melaka
1. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 1/2022 (Pindaan) - Dasar Perumahan Negeri Melaka (DRN Melaka) bagi Pembangunan selain Tanah Adat Melaka Muat Turun
2. Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Bil 2/2022 (Pindaan) - Dasar Penentuan Kuota Pemilikan Orang Melayu bagi Pembangunan Tanah selain Tanah Adat Melaka. Muat Turun
Pekeliling KPTG
1. PKPTG Bilangan 18/2022 – Merizabkan Tanah Dalam Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras Dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Bagi Kegunaan Kerajaan Persekutuan Muat turun
2. PKPTG Bilangan 19/2022 – Penamatan Sebahagian atau Keseluruhan Kawasan Penempatan Berkelompok di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] yang Dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah (FELCRA) Muat turun
3. PKPTG Bilangan 20/2022 – Pendaftaran Dokumen Hakmilik Muktamad Bagi Tanah Pegangan Luar Bandar di Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Muat turun
4. PKPTG Bilangan 21/2022 – Pengambilan Tanah di dalam Kawasan Penempatan Berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Muat turun
Theme Color
Reset Color
Font Resizer