Quit Rent Payment via MelakaPay

Through MelakaPay service, Pejabat Tanah dan Galian Melaka offers :

  • Pembayaran Cukai Tanah dan Cukai Petak Atas Talian / Quit Rent Online Payment
  • Carian Persendirian Atas Talian / Online Private Search

Please visit https://melakapay.melaka.gov.my/ to make online quit rent payment.

 

QUIT RENT PAYMENT PROCEDURE THROUGH THE MELAKAPAY APPLICATION

 

PAYMENT PROCEDURE FOR PARCEL RENT THROUGH THE MELAKAPAY APPLICATION

 

PROCEDURE FOR MAKING A ONLINE LAND SEARCH THROUGH THE MELAKAPAY APPLICATION

Theme Color
Reset Color
Font Resizer