Table

Jadual Senarai
Jadual 6 Akta 518
 1. Minister of Finance.
 2. Federal Lands Commissioner.
 3. Majlis Amanah Rakyat.
 4. The Housing Trust.
 5. Bank Bumiputra Malaysia Berhad.
 6. Bank Pembangunan Malaysia Berhad.
 7. Lembaga Padi dan Beras Negara.
 8. Bumiputra Merchant Bankers Berhad.
 9. Malayan Banking Berhad.
 10. Bank Pertanian.
 11. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia.
 12. Petroliam National Berhad.
 13. Southern Bank Berhad.
 14. Public Bank Berhad.
 15. Malaysia Borneo Finance Corporation (M) Berhad.
 16. Sabah Bank Berhad.
 17. The Co-Operative Central Bank Ltd.
 18. Lembaga Pelabuhan Kelang.
 19. Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka Berhad.
 20. Petronas Dagangan Sdn. Bhd.
 21. Yayasan Melaka.
 22. Perwira Habib Bank.
 23. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka.
 24. Lembaga Letrik Negara.
 25. Perbadanan Pembangunan Bandar.
 26. Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara.
 27. Bank Islam.
 28. Setiausaha Kerajaan Melaka.
 29. Pembangunan Pertanian Melaka Sdn. Bhd.
 30. Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA).
 31. Chung Khiaw Bank.
 32. United Malayan Banking Corporation Bhd.
 33. United Asian Bank.
 34. The Malayan Finance Corporation Bhd. Ltd.
 35. Malayan United Finance Bhd.
 36. Public Finance Bhd.
 37. Malaysia Building Society Bhd.
 38. Kewangan Bumiputra Berhad.
 39. Malaysia National Insurance Sdn. Bhd.
 40. Talasco Insurance Sdn. Bhd.
 41. Majlis Perbandaran Melaka Tengah.
 42. The Oriental Bank.
 43. The Government of Malaysia (Kerajaan Malaysia).
 44. Majlis Agama Islam Melaka.
 45. Permodalan Nasional Berhad (PNB).
 46. Heavy Industries Corporation of Malaysia Bhd. (Hicom).
 47. Oversea Chinese Banking Corporation Limited.
 48. Kwong Yik Bank Berhad.
 49. Koperasi Polis Diraja (Malaysia) Bhd.
 50. Kewangan Usaha Bersatu Berhad.
 51. Lee Wah Bank.
 52. Lembaga Urusan dan Tabung Haji.
 53. Amanah International Finance Sdn. Bhd.
 54. Malaysian International Finance Berhad.
 55. Malaysian French Bank Berhad.
 56. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad.
 57. Arab Malaysian Finance Berhad.
 58. Malaysia Credit Finance Berhad.
 59. Koperasi Wanita Melaka Berhad.
 60. The Pacific Bank Berhad.
 61. Koperasi Pekerja-Pekerja Melayu Melaka Bhd.
 62. ESSO Malaysia Bhd.
 63. Kumpulan Guthrie Sdn. 
 64. State Secretary Selangor (Incorporation).
 65. Development and Commercial Bank Bhd.
 66. Visia Finance Bhd.
 67. Kompleks Kewangan Malaysia Bhd.
 68. Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.
 69. UMBC Finance Bhd.
 70. Cagamas Bhd.
 71. PETMAL Sdn. Bhd.
 72. Bank Utama (Malaysia) Bhd.
 73. Utusan Melayu (Malaysia) Bhd.
 74. Cempaka Finance Bhd.
 75. Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia Bhd. (MARDEC).
 76. Syarikat Telekom Malaysia Bhd.
 77. SHELL Malaysia Trading Sdn.  Bhd.
 78. KCB Finance Bhd.
 79. D & C Finance Bhd.
 80. Affin Finance Bhd.
 81. Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF).
 82. MUI Bank Berhad.
 83. MBF Finance Bhd.
 84. CALTEX Oil Malaysia Limited.
 85. Bank Simpanan Nasional.
 86. Tenaga Nasional Bhd.
 87. Telekom Malaysia Bhd.
 88. Bank of Commerce (M) Berhad.
 89. Kewangan Industri Berhad.
 90. Mayban Finance Berhad.
 91. Oriental Bank Berhad.
 92. Mobil Oil Malaysia Sdn. Bhd.
 93. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka.
 94. Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
 95. Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka.
 96. Oriental Finance Berhad.
 97. BBMB Kewangan Berhad.
 98. Petronas Dagangan Berhad.
 99. The Malaysian Co-operative Insurance Society Ltd.
 100. Hongkong Bank Malaysia Berhad.
 101. Chung Khiaw Bank (Malaysia) Berhad.
 102. Koperasi Muslim Malaysia Berhad.
 103. Pertubuhan Keselamatan Sosial.
 104. OCBC Bank Malaysia Berhad.
 105. United Merchant Finance Berhad.
 106. Bank Islam Malaysia Berhad.
 107. Arab Malaysian Eagle Assurance Berhad.
 108. Persatuan Nelayan Kawasan Melaka.
 109. United Overseas Bank (Malaysia) Berhad.
 110. Hong Leong Finance Berhad.
 111. Perwira Affin Bank Berhad.
 112. EON Finance Berhad.
 113. BSN Commercial Bank Malaysia Berhad.
 114. Arab-Malaysian Assurance Berhad.
 115. Kewangan Bersatu Berhad.
 116. Perbadanan Usahawan Nasional  Berhad.
 117. DCB Bank Berhad.
 118. Amanah Merchant Bank Berhad.
 119. Kwong Yik Finance Berhad.
 120. Allied Bank (Malaysia) Bhd.
 121. Multi-Purpose Finance Berhad.
 122. Arab-Malaysian Bank Berhad.
 123. EON Bank Berhad.
 124. Ketua Menteri Melaka.
 125. Koperasi Majlis Agama Islam Melaka.
 126. Pembangunan Pembinaan Melaka Sdn. Bhd.
 127. Overseas Union Bank (Malaysia) Berhad.
 128. Sime Bank Berhad.
 129. BSN Finance Berhad.
 130. Perwira Affin Merchant Bank Berhad.
 131. Phileo Allied Bank (Malaysia) Berhad.
 132. RHB Finance Berhad.
 133. Bank Pertanian Malaysia.
 134. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad.
 135. Syarikat Takaful Malaysia Berhad.
 136. BP Malaysia Sdn. Bhd.
 137. Setiausaha Kerajaan Johor.
 138. Hong Leong Bank Berhad.
 139. Amanah Finance Malaysia Berhad.
 140. Sime Finance Berhad.
 141. RHB Bank Berhad.
 142. Koperasi Majlis Agama Islam Melaka Berhad.
 143. Pembiayaan Perumahan Nasional Sdn. Bhd (PPN).
 144. Credit Corporation (Malaysia) Berhad.
 145. Perdana Finance Berhad.
 146. Pengurusan Danaharta Nasional Berhad.
 147. BBMB Securities Sdn. Bhd.
 148. HSBC Bank Malaysia Berhad.
 149. Lembaga Tabung Haji.
 150. Danaharta Managers Sdn. Bhd.
 151. Danaharta Urus Sdn. Bhd.
 152. Bank Industri Malaysia Berhad.
 153. Malaysia Assurance Alliance Berhad.
 154. Malaysia Airports Sdn. Bhd.
 155. Amanah General Insurance Berhad.
 156. Bank Muamalat Malaysia Berhad.
 157. Bumiputra-Commerce Bank Berhad.
 158. Multi Purpose Bank Berhad.
 159. Asia Commercial Finance (M) Sdn. Bhd.
 160. Kuala Lumpur Stock Exchange.
 161. Bank Pembangunan Dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB).
 162. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Pemerbadanan).
 163. Affin Bank Berhad.
 164. Alliance Bank Malaysia Berhad.
 165. Arab-Malaysian Assurance Berhad.
 166. Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO).
 167. Bank Negara Malaysia.
 168. Southern Finance Berhad.
 169. Koperasi Guru-Guru Melayu Kedah Berhad.
 170. Ambank Berhad.
 171. AmFinance Berhad.
 172. Affin-ACF Finance Berhad.
 173. Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad.
 174. Lembaga Tabung Angkatan Tentera.
 175. Pembangunan Sumber Malaysia Berhad.
 176. Cagamas MBS Berhad.
 177. Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 178. Syarikat Perumahan Negara Berhad.
 179. RHB Islamic Bank Berhad.
 180. Commerce TIJARI Bank Berhad.
 181. AmBank (M) Berhad.
 182. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad.
 183. EONCAP Islamic Bank Berhad.
 184. Hong Leong Islamic Bank Berhad.
 185. Boustead Petroleum Marketing Sdn. Bhd.
 186. AmIslamic Bank Berhad.
 187. Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Bhd.
 188. CIMB Bank Berhad.
 189. Affin Islamic Bank Berhad.
 190. CIMB Islamic Bank Berhad.
 191. Maybank Islamic Berhad.
 192. Public Islamic Bank Berhad.
 193. Bank Pertanian Malaysia Berhad.
 194. HSBC Amanah Malaysia Berhad.
 195. STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD.
 196. OCBC AL-AMIN BANK BERHAD.
 197. Alliance Islamic Bank Berhad.
 198. Amanah Raya Berhad.
 199. Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka (JKPNM).
 200. Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad.
 201. Himpunan Permata Sdn. Bhd.
 202. Koperasi Tenaga Bakti Sebatu Melaka Berhad.
 203. Koperasi Tenaga Nasional Berhad.
 204. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.
 205. Perbadanan Nasional Berhad. No. Daftar Syarikat : 9157-K.
 206. Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad.
  No. Syarikat : 49572-H.
 207. SPNB Dana Sdn. Bhd.
 208. Ambank Islamic Berhad.
 209. Koperasi Co-opBank Persatuan Malaysia Berhad.
 210. Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
  (No. Syarikat : 57811-A)
 211. MBSB Bank Berhad
  (No. Syarikat : 716122-P)
 212. Amanahraya Trustees Berhad
  (766894-T)

JADUAL 7 AKTA 518

 1. Yayasan Melaka.
 2. Setiausaha Kerajaan Melaka.
 3. Perbadanan Pembangunan Bandar.
 4. Pembangunan Pertanian Melaka Sdn. Bhd.
 5. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka.
 6. Majlis Agama Islam Melaka.
 7. Majlis Amanah Rakyat.
 8. Federal Lands Commissioner.
 9. Koperasi Wanita Melaka Berhad.
 10. Kompleks Kewangan Malaysia.
 11. PETRONAS Penapisan (Melaka) Sdn. Bhd.
 12. PETMAL Sdn. Bhd.
 13. PETRONAS Dagangan Sdn. Bhd.
 14. Koperasi Pekerja-Pekerja Melayu Melaka Bhd.
 15. Koperasi Homeopathy Melaka Bhd.
 16. EON Properties Sdn. Bhd.
 17. Bank Pertanian Malaysia.
 18. Shapadu Kontena Sdn. Bhd.
 19. Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Perhubungan Negeri Melaka.
 20. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka.
 21. Syarikat Kerjasama Serbaguna Sungai Rambai Berhad.
 22. Petronas Dagangan Berhad.
 23. Syarikat Kerjasama Serbaguna Guru-Guru Ugama Negeri Melaka Berhad.
 24. Persatuan Nelayan Kawasan Melaka.
 25. Bank Islam Malaysia Berhad.
 26. Koperasi Polis DiRaja Malaysia Berhad.
 27. Koperasi Pekebun Kecil Negeri Melaka.
 28. Pertubuhan Peladang Kawasan Masjid Tanah.
 29. Ketua Menteri Melaka.
 30. Pertubuhan Peladang Kawasan Melaka Tengah.
 31. Koperasi Majlis Agama Islam Melaka.
 32. Pembangunan Pembinaan Melaka Sdn. Bhd.
 33. Tenaga Nasional Berhad.
 34. Koperasi Majlis Agama Islam Melaka Berhad.
 35. Pengurusan Danaharta Nasional Berhad.
 36. Perbadanan Air Melaka.
 37. Danaharta Managers Sdn. Bhd.
 38. Danaharta Urus Sdn. Bhd.
 39. Pertubuhan Peladang Kawasan Merlimau.
 40. Koperasi Majuera Melaka Berhad.
 41. Koperasi Majuera Melaka Berhad.
 42. Bank Negara Malaysia.
 43. Lembaga Tabung Angkatan Tentera.
 44. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah.
 45. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad.
 46. Prospek Tuah Sdn. Bhd.
 47. Agibs Revenue Sdn. Bhd.
 48. Juara Agenda Sdn. Bhd.
 49. DMY AND FAMILY SDN. BHD.
 50. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad.
 51. Pertubuhan Murid-Murid Kitab Turath Negeri Melaka.
 52. Armada Bitara Sdn. Bhd.
 53. Cemerlang Muhibbah Sdn. Bhd.
 54. Amanah Raya Berhad.
 55. Koperasi Pegawai Kerajaan Negeri Melaka Berhad.
 56. Koperasi Pekerja-Pekerja Jabatan Perdana Menteri (M) Bhd.
 57. Yayasan Basmi Kemiskinan.
 58. BK Merdeka Sdn. Bhd.
 59. Koperasi Bakti Melaka Berhad.
 60. Koperasi Makmur Melaka Berhad.
 61. Maahad Tahfiz Al-Quran Batu Berendam.
  No. Daftar : MA0155859-H.
 62. Jati Beringin Sdn. Bhd.
  No. Syarikat : 445415-D.
 63. Pertubuhan Peladang Kawasan Alor Gajah.
  No. Daftar : PPK 053.
 64. Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA).
 65. Yayasan Toh Puan Zurina.
 66. Koperasi Kampung Jawi Johor Bahru Berhad.
 67. Koperasi Keluarga Khatijah Bahari Merlimau Melaka Berhad.
 68. Pertubuhan Darul Quran dan Qiraat Melaka Tengah.
  No. Daftar : PPM-001-04-22102015.
 69. Koperasi Naning Melaka Berhad.
  (No. Daftar : 1774).
 70. Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka Berhad.
 71. Malaysia Building Society Berhad.
  No. Syarikat : 9417-K.
 72. Double Seven Venture Sdn. Bhd.
 73. Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad.
 74. Koperasi Felda Bukit Cherakah Selangor Berhad.
  (No. Daftar : Koop Kawasan No. 409)
 75. Kumpulan Melaka Berhad.
  (No. Syarikat : 334871-H).
 76. Lembaga Pengelola Sekolah SJK( C ) Merlimau.
 77. Arataz Development Sdn. Bhd.
  (106890-X).
 78. Pertubuhan Pengurusan Annuriah Addiniah.
 79. Koperasi Hartanah Anak-Anak Bachang Melaka Berhad.
  (No. Daftar : M-4-0120).
 80. Pembinaan Semangati Sdn. Bhd.
  (597805-K).
 81. STL Properties Sdn. Bhd.
  (1266440-T).
 82. Puncak Perwaja Sdn. Bhd.
  (1267185-W).
 83. Sejati Halaman Sdn. Bhd.
  (1268749-M).
 84. Amanahraya Trustees Berhad.
  (766894-T).
 85. Pertubuhan Madrasah Al-Muqarrabin Dan Anak Yatim Melaka.
 86. Pertubuhan Madrasah Diniyah Arrauf.
 87. Pakar Mewah Sdn. Bhd.
  No. Syarikat : 232679-T.
 88. Koperasi Paya Rumput Jaya Sungai Udang Melaka Berhad.
  (Ko-Parujas). No. Daftar : M-3-0280.
 89. Lembaga Perumahan Melaka.
 90. Koperasi Tenaga Bakti Sebatu Melaka Berhad.
 91. Pertubuhan Akademi Tahfiz Abdul Aziz.
 92. Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Daerah Jasin.
 93. Lazic Group Sdn. Bhd.
  [No. Pendaftaran : 201401048665 (1124854-U)].

 

Theme Color
Reset Color
Font Resizer