TABLE

Jadual Keenam Dalam Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang Dan Melaka) 1963 (Akta 518).

Jadual Keenam Akta 518 :

  • Subseksyen 108 Akta 518 Memperuntukkan Sekatan-Sekatan Bagi Menghalang Tuan Tanah Yang Memiliki Tanah Adat Melaka Untuk Melakukan Sebarang Transaksi Seperti Pindah Milik, Pajakan, Kaveat, Lien, Amanah Dan Surat Kuasa Mentadbir Atas Tanah Tersebut Kepada Bukan Melayu.
  • Subseksyen 108 (2) Akta 518, Penyenaraian Individu Atau Badan Ke Dalam Jadual Keenam Adalah Terbuka Kepada Bukan Melayu Atau Syarikat Bukan MCL Sahaja.

 

Jadual Ketujuh Dalam Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang Dan Melaka) 1963 (Akta 518).

Jadual Ketujuh Akta 518 :

  • Subseksyen 108 (1) Akta 518 Pengecualian Kepada Sekatan Mana-Mana Orang / Pelupusan Atau Badan Yang Disenaraikan Di Bawah Jadual Ketujuh Boleh Menerima Pindahmilik Tanah MCL.
  • Subseksyen 108 (2) Akta 518 Memperuntukkan Penyenaraian Dibawah Jadual Ketujuh Terbuka Kepada Bukan Melayu Atau Syarikat Bukan MCL.
Theme Color
Reset Color
Font Resizer