Inovasi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka

SENARAI INOVASI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN MELAKA

Bil Tahun Tajuk Inovasi Seksyen
1. 2021 Laporan Data Urusan Pewartaan Perundangan
2. 2022 Sistem e-File Teknologi Maklumat
3. Cadangan peletakan syarat nyata Strata
4. Tempahan penggunaan kenderaan Jabatan Khidmat Pengurusan
5. Inovasi Laporan Kutipan Hasil Tanah Hasil
6. Laporan Jadual 6/7 Perundangan / MMKN
7. E-Lrp ( Sistem Laporan Rondaan Penguatkuasaan) Penguatkuasa / Teknikal

    

Theme Color
Reset Color
Font Resizer