Pengiraan Denda Lewat Cukai Tanah

Bil. Tahun
Cukai Tanah
(tanpa ",")
Cukai Parit
(tanpa",")
Kumulatif
Auto Denda
(tanpa "%")
Jumlah Yang Perlu DiBayar
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah Keseluruhan
Cukai Tanah
Cukai Parit
Kumulatif
Denda
Perlu Dibayar
Amaun
Theme Color
Reset Color
Font Resizer