Staff Directory

Aina Haziqah binti Ninggal

Ketua Seksyen Strata
M41
 • aina@melaka.gov.my
 • 5009

A Amerudin bin Md Ali

Penolong Pegawai Tanah (Kanan)
NT32
 • amerudinma@melaka.gov.my
 • 5053

Aliah Amirah binti Amran

Penolong Pegawai Tadbir
N29
 • aliah@melaka.gov.my
 • 5023

Mohd Hamzi bin Hamzah

Penolong Pegawai Tanah
NT29
 • mhamzi@melaka.gov.my
 • 5053

Khairul Azhar bin Azit

Penolong Pegawai Tanah
NT29
 • khairulazhar@melaka.gov.my
 • 5053

Razizam bin Ali

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
N22
 • razizam@melaka.gov.my
 • 5047

Rudzaiyan @ Roszaiyan binti Husin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
N22 (KUP)
 • roszaiyan@melaka.gov.my
 • 5047

Maznira binti Maizan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
N22 (KUP)
 • mazniramaizan@gov.my
 • 5047

Jameah binti Sulaiman

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
N19
 • jameah@melaka.gov.my
 • 5047

Mohd Shukri bin Mat Desa

Pembantu Operasi
N11
 • mohd.shukri@melaka.gov.my
 • 5047
Theme Color
Reset Color
Font Resizer