PANDUAN URUSAN DI PEJABAT TANAH

SEKSYEN PENGUATKUASA

BORANG  PENJELAJAHAN MINERAL 6A

Keterangan
Borang Penjelajahan Mineral 6A.pdf

 

BORANG MINERAL PAJAKAN MELOMBONG 8A

Keterangan
Borang Mineral Pajakan Melombong 8A.pdf

 

BORANG LESEN MELOMBONG TUAN PUNYA MINERAL 9A

Keterangan
Borang Lesen Melombong Tuan Punya mineral 9A.pdf

SEKSYEN PENDAFTARAN HAKMILIK

BORANG TEMUJANJI BAGI URUSAN DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA

Keterangan
BORANG TEMUJANJI BAGI URUSAN DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA

SEKSYEN STRATA

Keterangan
Borang Permohonan Menyemak Buku Daftar Strata
Senarai Semak Permohonan Pecah Bahagi

PERMOHONAN SIFUS

Keterangan
Permohonan Sijil Formula Unit Syer
Senarai Semak dan Borang B

PERMOHONAN SIJIL KOS RENDAH

Keterangan
JADUAL VII-PERMOHONAN KLASIFIKASI KOS RENDAH.pdf
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KLASIFIKASI BANGUNAN KOS RENDAH.pdf
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KLASIFIKASI BANGUNAN KOS RENDAH-1.pdf

PERMOHONAN SIJIL MC

Keterangan
PERMOHONAN SIJIL PERBADANAN PENGURUSAN.pdf
SENARAI SEMAK DAN BORANG PERMONAN SIJIL MC.pdf

SEKSYEN PELUPUSAN TANAH / URUSETIA MMKN & DEWAN

Keterangan
BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI TANAH DI NEGERI MELAKA OLEH WARGANEGARA ASING (INDIVIDU)
BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI TANAH DI NEGERI MELAKA OLEH SYARIKAT ASING
BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI TANAH DI NEGERI MELAKA OLEH WARGANEGARA ASING (INDIVIDU) (PERINTAH PESAKA / PERINTAH MAHKMAH)
BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI TANAH DI NEGERI MELAKA OLEH WARGANEGARA ASING / SYARIKAT ASING (KATEGORI PERINDUSTRIAN)
BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI TANAH DI NEGERI MELAKA OLEH WARGANEGARA ASING / SYARIKAT ASING (PERINTAH PESAKA / PERINTAH MAHKAMAH) (Kategori Perindustrian)
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PINDAHMILIK TANAH LADANG
SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK DISENARAIKAN DI BAWAH JADUAL KE ENAM SEKSYEN 108 KANUN TANAH NEGARA (HAKMILIK PULAU PINANG DAN MELAKA) 1963
SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK DISENARAIKAN DI BAWAH JADUAL KETUJUH SEKSYEN 108 DAN 109B KANUN TANAH NEGARA (HAKMILIK PULAU PINANG DAN MELAKA) 1963
DASAR PEMILIKAN HARTANAH OLEH WARGANEGARA ASING/SYARIKAT ASING UNTUK MEMILIKI HARTANAH DI NEGERI MELAKA
DASAR PEMILIKAN HARTANAH OLEH WARGANEGARA ASING/SYARIKAT ASING UNTUK MEMILIKI HARTANAH DI NEGERI MELAKA (KATEGORI PERINDUSTRIAN)

SEKSYEN PEMBANGUNAN TANAH

Keterangan
SENARAI SEMAK BAGI MEMPROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PECAH SEMPADAN DAN BELAH BAHAGI (JKBB) NEGERI MELAKA
SENARAI SEMAK BAGI MEMPROSES PERMOHONAN RAYUAN UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PECAH SEMPADAN DAN BELAH BAHAGI (JKBB) NEGERI MELAKA
SENARAI SEMAK BAGI MEMPROSES PERMOHONAN PELAN KUOTA UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PECAH SEMPADAN DAN BELAH BAHAGI (JKBB) NEGERI MELAKA
SENARAI SEMAK BAGI MEMPROSES PERMOHONAN RAYUAN UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PECAH SEMPADAN DAN BELAH BAHAGI (JKBB) NEGERI MELAKA
SENARAI SEMAK BAGI MEMPROSES PERMOHONAN RAYUAN PELAN KUOTA UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PECAH SEMPADAN DAN BELAH BAHAGI (JKBB) NEGERI MELAKA
SENARAI SEMAK BAGI MEMPROSES PERMOHONAN RAYUAN UNTUK PERTIMBANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PECAH SEMPADAN DAN BELAH BAHAGI (JKBB) NEGERI MELAKA
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 07 Julai 2022   8:33:03