KEMASKINI ALAMAT BIL CUKAI / CUKAI PETAK

MAKLUMAT VERIFIKASI PEMILIK
Nama :
No. K/P :
No Telefon :
E-Mel :
No. Lot :
No. Hak Milik :
Mukim / Pekan / Bandar :
Daerah :
 
MAKLUMAT UNTUK HAK MILIK STRATA SAHAJA
No. Bangunan :
Tingkat :
No. Petak :
 
MAKLUMAT BIL UNTUK DIKEMASKINI
Nama Pembayar :
Alamat Pembayar :
Poskod :
Negeri :
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.
Saya bersetuju untuk menerima bil secara elektroknik dan tidak lagi menerima bil secara pos.

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-01-2020 :: 11:27 AM
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Isnin, 15 Ogos 2022  15:32:29