PERKHIDMATAN

KEMASKINI ALAMAT BIL CUKAI / CUKAI PETAK

MAKLUMAT VERIFIKASI PEMILIK
Nama :
No. K/P :
No Telefon :
E-Mel :
No. Lot :
No. Hak Milik :
Mukim / Pekan / Bandar :
Daerah :
 
MAKLUMAT UNTUK HAK MILIK STRATA SAHAJA
No. Bangunan :
Tingkat :
No. Petak :
 
MAKLUMAT BIL UNTUK DIKEMASKINI
Nama Pembayar :
Alamat Pembayar :
Poskod :
Negeri :
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.
Saya bersetuju untuk menerima bil secara elektroknik dan tidak lagi menerima bil secara pos.

 

Perkhidmatan      Bayaran Cukai Tanah Secara Online (eBayar)    Semakan Status Tukar Ganti Hakmilik    Semakan Status Permohonan    e-Kadar Cukai Tanah    Kalkulator Kadar Premium    Kajiselidik 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-01-2020 :: 11:27 AM
© 2015   - 2020 Hakcipta Terpelihara
Pejabat Tanah dan Galian Melaka
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Rabu, 28 Oktober 2020  15:02:02