KEMASKINI ALAMAT BIL CUKAI

MAKLUMAT VERIFIKASI PEMILIK
Nama :
No. K/P :
No Telefon :
E-Mel :
No. Lot :
No. Hak Milik :
Mukim / Pekan / Bandar :
Daerah :
 
MAKLUMAT UNTUK HAK MILIK STRATA SAHAJA
No. Bangunan :
Tingkat :
No. Petak :
 
MAKLUMAT BIL UNTUK DIKEMASKINI
Nama Pembayar :
Alamat Pembayar :
Poskod :
Negeri :
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.


Tarikh Akhir Kemaskini :: 06-08-2018 :: 02:50 PM
© 2015   - 2020 Hakcipta Terpelihara
Pejabat Tanah dan Galian Melaka
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Sabtu, 23 Mei 2020  13:43:28