PROFIL JABATAN  MAKLUMAT KORPORAT

OBJEKTIF

  1. Memperkukuhkan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
  2. Memperkemaskan system pengurusan hakmilik bagi menjamin keselamatan dan integriti maklumat hakmilik.
  3. Memperkasakan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan.
  4. Memantapkan tadbir urus dan penerapan nilai- nilai murni bagi meningkatan keberkesanan organisasi.
Maklumat Korporat      Asas Penubuhan    VISI DAN MISI    Fungsi Jabatan    Pencapaian Jabatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 27-11-2015 :: 04:26 PM
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 07 Julai 2022   8:33:03