PROFIL JABATAN  MAKLUMAT KORPORAT

PENCAPAIAN JABATAN

Bil Perkara Skop / Pencapaian Tarikh Penganugerahan
1 SEDA  MALAYSIA LOW CARBON BUILDING ASSESSMENT (GREENPAS OPERATION) (3 DIAMOND RATING) Sustainable Energy Development Authority . MALAYSIA 3 January 2019
2 Sistem Pengurusan Aduan Penglibatan Aktif  Dalam Pengurusan Aduan Negeri Melaka bagi tahun 2018 2018
3 Sistem Pengurusan Kualiti 
MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan)
Pengurusan tanah meliputi Pembangunan Tanah, Pendaftaran Hakmilik Geran Tanah, Permohonan Hakmilik Strata, Pemantauan Hasil, Penguatkuasaan dan Teknikal serta Perkhidmatan Sokongan. 29 Januari 2010
4 Pentadbiran Tanah Terbaik Anugerah dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Putrajaya 14 Jun 2010
5 Penyelesaian Tunggakan Permohonan Hakmilik Strata Penyelesaian 100% tunggakan permohonan hakmilik strata Negeri Melaka 30 Jun 2010
6 Penyelesaian Tunggakan QT/FT (Penukaran Hakmilik Sementara kepada Hakmilik Kekal) Menyelesaikan 100% tunggakan permohonan QT/FT daripada tahun 2007 - 2009 5 Julai 2010
7 Laman Web Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2010 20 September 2010
8 Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S 29 Mac 2011
9 Laman Web Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2011 30 November 2011
10 Sistem Pengurusan Kualiti 
MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan)
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. 31 Januari 2012
11 Anugerah Kecermelangan Pengurusan Kewangan  Berdasarkan Indeks Akuantibiliti  19 Oktober 2012
12 Sistem Pengurusan Kualiti 
MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan)
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. 12 Mac 2013
13 Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S 24 Mac 2013
14 Laman Web Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2012 30 Jan 2013
15 Laman Web Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2013 16 Dis 2013
16 Pengurusan Kewangan Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2013 (4 bintang) 24 Nov 2014
17 Laman Web Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2014 19 Jun 2015
18 Laman Web Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2015 18 Ogos 2016
19 Amalan Teknologi Hijau Naib Johan Pertandingan Kurangkan Karbon 2016 (Julai - November 2016) Dis 2016
20 Kutipan Hasil Kutipan Hasil Tertinggi  Dalam Sejarah Tahun 2016  Jan 2017
21 Pengurusan Kewangan Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2016 (5 bintang) Okt 2017
22 Laman Web Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2016 6 Nov 2017
Maklumat Korporat      Asas Penubuhan    Misi & Visi    Objektif    Fungsi Jabatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-10-2019 :: 08:12 AM
© 2015   - 2021 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Jumaat, 26 November 2021   8:50:18