PROFIL JABATAN  MAKLUMAT KORPORAT

PENCAPAIAN JABATAN

Bil Perkara Skop / Pencapaian Tarikh Penganugerahan
1 Sistem Pengurusan Kualiti 
MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan)
Pengurusan tanah meliputi Pembangunan Tanah, Pendaftaran Hakmilik Geran Tanah, Permohonan Hakmilik Strata, Pemantauan Hasil, Penguatkuasaan dan Teknikal serta Perkhidmatan Sokongan. 29 Januari 2010
2 Pentadbiran Tanah Terbaik Anugerah dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Putrajaya 14 Jun 2010
3 Penyelesaian Tunggakan Permohonan Hakmilik Strata Penyelesaian 100% tunggakan permohonan hakmilik strata Negeri Melaka 30 Jun 2010
4 Penyelesaian Tunggakan QT/FT (Penukaran Hakmilik Sementara kepada Hakmilik Kekal) Menyelesaikan 100% tunggakan permohonan QT/FT daripada tahun 2007 - 2009 5 Julai 2010
5 Laman Web Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2010 20 September 2010
6 Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S 29 Mac 2011
7 Laman Web Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2011 30 November 2011
8 Sistem Pengurusan Kualiti 
MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan)
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. 31 Januari 2012
9 Anugerah Kecermelangan Pengurusan Kewangan  Berdasarkan Indeks Akuantibiliti  19 Oktober 2012
10 Sistem Pengurusan Kualiti 
MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan)
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. 12 Mac 2013
11 Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S 24 Mac 2013
Maklumat Korporat      Asas Penubuhan    Misi & Visi    Objektif    Fungsi Jabatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19-10-2015 :: 09:58 PM
© 2015   - 2017 Hakcipta Terpelihara
Pejabat Tanah & Galian Melaka
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 16 November 2017  11:48:46