PROFIL JABATAN  MAKLUMAT KORPORAT

VISI DAN MISI

VISI
Peneraju pengurusan dan pentadbiran tanah
yang cekap dan dinamik di Malaysia
serta pemangkin kepada pencapaian Negeri Lestari 2035

MISI
Mengurus dan mentadbir hal ehwal tanah secara professional menerusi penggunaan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
secara komprehensif dan meningkatkan kualiti modal insan
ke arah sistem penyampaian yang memenuhi kehendak pelanggan
 
Maklumat Korporat      Asas Penubuhan    Objektif    Fungsi Jabatan    Pencapaian Jabatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19-04-2022 :: 03:20 PM
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Khamis, 07 Julai 2022   8:33:03