Pengiraan Denda Lewat Cukai Tanah

Bil. Tahun
Cukai Tanah
(tanpa ",")
Cukai Parit
(tanpa ",")
Kumulatif
Auto Denda
(tanpa "%")
Jumlah Yang
Perlu Dibayar
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah Keseluruhan 
Cukai Tanah
Cukai Parit
Kumulatif
Denda
Perlu Dibayar
Amaun
© 2015   - 2020 Hakcipta Terpelihara
Pejabat Tanah dan Galian Melaka
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Jumaat, 20 November 2020  16:38:03