Pengiraan Denda Lewat Cukai Tanah

Bil. Tahun
Cukai Tanah
(tanpa ",")
Cukai Parit
(tanpa ",")
Kumulatif
Auto Denda
(tanpa "%")
Jumlah Yang
Perlu Dibayar
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah Keseluruhan 
Cukai Tanah
Cukai Parit
Kumulatif
Denda
Perlu Dibayar
Amaun
© 2015   - 2018 Hakcipta Terpelihara
Pejabat Tanah & Galian Melaka
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Thursday, 13 December 2018  10:15:45 am