Pengiraan Denda Lewat Cukai Tanah

Bil. Tahun
Cukai Tanah
(tanpa ",")
Cukai Parit
(tanpa ",")
Kumulatif
Auto Denda
(tanpa "%")
Jumlah Yang
Perlu Dibayar
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah Keseluruhan 
Cukai Tanah
Cukai Parit
Kumulatif
Denda
Perlu Dibayar
Amaun
© 2015   - 2022 Hakcipta Terpelihara
PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA
Laman web ini kali terakhir dikemaskini pada  Isnin, 15 Ogos 2022  15:32:29