+A A A-    
 
 

OBJEKTIF SEKSYEN HASIL

  • Mempertingkatkan prestasi kutipan hasil tanah melalui pemantauan dengan Pentadbir-pentadbir Tanah Daerah.
  • Membuat penyelidikan dan kajian mengenai sistem kutipan hasil tanah.

FUNGSI SEKSYEN HASIL

  1. Memantau kutipan hasil tanah bagi Pejabat Tanah dan Daerah di Negeri Melaka iaitu Pejabat Tanah Melaka Tengah, Pejabat Tanah Alor Gajah, dan Pejabat Tanah Jasin.
  2. Menguruskan kutipan hasil daripada agensi pemungut POS Malaysia Berhad, BSN, dan kutipan online FPX.
  3. Menyediakan laporan mingguan dan bulanan bagi kutipan hasil tanah daripada seluruh Pejabat Tanah Negeri Melaka.
  4. Mengumpul maklumat berkaitan dengan hasil supaya dapat digunakan bagi tujuan perancangan.
  5. Menyediakan, menyemak dan menganalisis data untuk kajian kes dan kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi mempertingkatkan kutipan hasil negeri .

CARTA ORGANISASI SEKSYEN HASIL


 

SENARAI PEGAWAI SEKSYEN HASIL

BIL
NAMA
JAWATAN
GRED
1
Mohd Azlan Bin Zainal
Peg. Tadbir dan Diplomatik 
M41
2
Sutrah Bte Mahmud
Penolong Pegawai Tadbir
N27
3
Zurina Bte M.Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
N17
4
Shahrul Nazri Bin SAbtu
Pembantu Tadbir (P/O)
N17
5
Jameah Binti Sulaiman
Pembantu Tadbir (P/O)
N17

 

 
Pelawat Ke:
96198
Pelawat ke Halaman ini:
1607
     
Tarikh Akhir Kemaskini: 
01 Jan 1970 :: 07:30 AM